SERMI Certifiering

Vad är SERMI?

Nya regler från 1 oktober!

Är du och din verkstad SERMI-godkända?

Klicka för att påbörja företagets certifieringsansökan.

SERMI innebär att såväl den enskilda fordonsverkstaden som var och en av de anställda fordonsteknikerna måste vara certifierade för SERMI för att kunna ta del av stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata och ladda ned sådan mjukvara. 

Det gäller tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation via fordonstillverkarens tekniska portaler samt stöld- och säkerhetsrelevant OBD-information via OEM-diagnossystem.

SERMI – säkra tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata

Från och med den 1 oktober 2023 kommer verkstäder och anställda som behöver tillgång till denna typ av information och system att behöva godkännande av ett oberoende kontrollorgan för att garanteras tillgång. CertifieringsPartner är en sådan oberoende aktör som kan hjälpa dig genom hela processen att bli godkänd inom SERMI.

SERMI – en europeisk standard för fordonsdata

Organisationen SERMI är kontrollordningsägare inom Europa. Organisationen startades i samarbete mellan EU och olika branschorganisationer inom fordonsindustrin och verkstäder. Målet har varit att ta fram en gemensam standard för att möjliggöra likvärdig tillgång till fordonsteknisk säkerhetsinformation.
zone-logo

Kontrollorgan för SERMI

Som ditt kontrollorgan för SERMI, kommer CertifieringsPartner att utföra bedömningen och stödja dig genom hela godkännandeprocessen.

Verksamheten inom Certifierings Partner Nordic AB kännetecknas av ansvar, oberoende, opartiskhet och kvalitet.

För mer information om SERMI och dess funktioner, besök https://www.vehiclesermi.eu/

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.