SERMI Certifiering

Inspektioner med logo

Bli SERMI-certifierad – en steg-för-steg-guide

För att bli SERMI-certifierad, måste du först ansöka om granskning av ett kontrollorgan (CAB) och verifiering av att din verkstad inklusive anställda uppfyller kraven.

CertifieringsPartner är i processen att bli ackrediterade för SERMI och ett godkänt kontrollföretag (CAB).

  1. Företaget ansöker om SERMI-certifiering genom att skicka in en ansökan (intresseanmälan) med företagsuppgifter via vår hemsida.
  2. Granskning av företagets ansökan och bedömning utifrån SERMI-kraven. Därefter fattas ett beslut om att godkänna eller avslå ansökan.
  3. Anställda tekniker ansöker, efter att Företaget godkänts, genom att skicka in sina personliga uppgifter till samma kontrollföretag.
  4. Granskning av ansökningarna från de anställda teknikerna och beslut om de ska godkännas eller avslås.
  5. Vid godkännande av företag, meddelas Trust Center*, som därefter utfärdar ett SERMI-certifikat med en giltighetstid på 5 år.
  6. När en tekniker blir godkänd meddelas Trust Center* som därefter utfärdar en SERMI-nyckel som är giltig i 5 år.
  7. Kontrollföretaget utför regelbunden tillsyn av företag och tekniker för att säkerställa att SERMI-kraven efterlevs.
  8. Före utgången av den 5-åriga giltighetstiden, genomförs en förnyad utvärdering och tillsyn av företag och tekniker i enlighet med SERMI-kraven.

* Trust Center = utfärdar efter godkännande SERMI-nycklar till godkända tekniker

Vad innebär det att vara en SERMI-godkänd tekniker?

När du blir en SERMI-godkänd tekniker, får du en SERMI-nyckel, giltig i 5 år, som ger dig tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant fordonsdata.

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Klicka för att påbörja företagets certifieringsansökan.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.