SERMI Certifiering

5 ÅR

Inspektioner och förnyelse av SERMI-godkännande

Både verkstadens och de enskilda fordonsteknikernas SERMI-certifiering är giltiga i 5 år.

När och hur förnyas SERMI-godkännande

För att förnya ditt SERMI-godkännande, måste du ansöka om en ny certifiering senast 4,5 år efter att du fick ditt föregående SERMI-godkännande. Vi kommer att påminna dig om detta.

Hur ofta sker inspektioner?

Under en 5-årig giltighetsperiod kommer din verkstads och dina teknikers SERMI-certifiering att granskas två gånger: en gång oanmält under 5-årsperioden och igen inför ett nytt godkännande för en ny period av 5 år.

Vad händer om verkstadens SERMI-certifiering återkallas?

Om verkstadens SERMI-certifiering av någon anledning återkallas, innebär det automatiskt att de anställda fordonsteknikernas SERMI-godkännande också upphör att gälla.

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Klicka för att påbörja företagets certifieringsansökan.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.