SERMI Certifiering

Vad kontrolleras för att få SERMI-certifikat?

När du ansöker om SERMI-certifikat, kommer ditt företag och de tekniker som ska ha tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant fordonsdata att granskas baserat på kraven i SERMI – Kravspecifikation.

Vad kontrolleras för företaget?

En rad dokument och uppgifter kommer att verifieras. CertifieringsPartner kommer att guida er till en komplett ansökan.

Ansökan omfattar:

 1. Dokumenterat ägande inkl. namn på verkställande direktör/juridiskt ombud.
 2. Företagets adressuppgifter.
 3. Giltigt landspecifikt identitetskort (till exempel ID-kort / pass) på juridiska representant.
 4. Juridiska ombudets namn mot belastningsregister.
 5. Lista över de anställda som ska godkännas, inklusive deras ansvar och funktion.
 6. Ansvarsförsäkring. Lägsta teckningsbelopp: 1 miljon euro för kroppsskada och 0,5 miljon euro för skada på egendom.
 7. Att företaget inte är föremål för en tidigare återkallelse.
 8. Bevis på verksamhet inom fordonsområdet (till exempel medlemskap i en relevant förening, medlemskap i en nationell handelsorganisation).
 9. Att affärsverksamhet är laglig enligt nationella definitioner.
 10. Förklaring undertecknad av juridiska ombud om att dataskyddsförordningen ska respekteras.
 11. Förklaring undertecknad av juridiska ombudet att överensstämmelse med de procedurkrav som anges i avsnitt 6.3.5 (i SERMI Kravspecifikation) säkerställs för all verksamhet som rör fordonssäkerhet.
 12. Åtagande att ge relevanta myndigheter, till exempel polisen, all information om en säkerhetsrelaterad operation på deras begäran.
 13. Förpliktelse att informera kontrollorganet (CAB) när företaget är upplöst eller upphör med handeln inom bilindustrin.
 14. Åtagande att omedelbart meddela alla ändringar av information om och tillstånd för anställda (dvs hemvist, anställningsförhållande) till kontrollorganet (CAB).
Vad kontrolleras anställda

Vad kontrolleras för anställda?

För de anställda som är aktuella för SERMI-godkännande kommer CertifieringsPartner att kontrollera punkterna nedan. Vår granskning säkerställer att alla SERMI-krav efterlevs.

 1. Att den anställde inte är föremål för ett tidigare återkallande.
 2. Den anställdes hemadress.
 3. Huruvida arbetstagaren förekommer i belastningsregistret.
 4. Att anställningsavtal finns mellan den anställde och företaget.
 5. Att den anställde har undertecknat ett avtal för att följa förfarandekraven specificeras i avsnitt 6.3.5. (i SERMI kravspecifikation)
 6. Godkännande av företag där den anställde är godkänd.
 7. Kopia (båda sidor) av ett giltigt landspecifikt identitetskort eller motsvarande (till exempel svenskt körkort/ID kort/pass).

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Klicka för att påbörja företagets certifieringsansökan.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.

ANMÄLAN

Gör din anmälan så tar vi kontakt för att ta dig vidare i processen.

Vi kommer att hålla er fortlöpande uppdaterade om de krav och tolkningar av desamma som kommer att gälla från tid till annan.

Det innebär att ni både är uppdaterade samt att ni har en supportfunktion i de frågeställningar ni har.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Läs mer här.